<>

Szanowni Państwo,

 

Z dniem 1 stycznia 2010 r., zgodnie z art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 10 września 2009r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2009 r., Nr 190, poz. 1473), urzędy jednostek samorządu terytorialnego udostępniają nieodpłatnie Dzienniki Ustaw i Monitor Polski lub zawarte w nich akty normatywne i inne akty prawne do wglądu i do pobrania w formie dokumentu elektronicznego na stronach internetowych tych urzędów. Zatem na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kluczborku zostały dodane linki do strony www Rządowe Centrum Legislacji oraz Elektronicznego Dziennika Urzędowego Województwa Opolskiego, gdzie znajdą Państwo wszelkie interesujące akty prawne.

Jednocześnie informujemy, że w biurze obsługi klienta Starostwa Powiatowego w Kluczborku zostało utworzone stanowisko komputerowe przeznaczone do powszechnego wglądu i pobrania w formie dokumentu elektronicznego, w godzinach pracy Starostwa, aktów prawnych zawartych w Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim, Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego lub aktów prawa miejscowego.

 

Pliki do pobrania pod adresami:

 

Dziennik Ustaw ( http://dziennikustaw.gov.pl )

Monitor Polskiego ( http://monitorpolski.gov.pl )

Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego ( http://duwo.opole.uw.gov.pl/Download.aspx )

 

Sekretarz Powiatu

Adam Radom