Uchwała Nr 545/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finnaswej Powiatu Kluczborskiego na lata 2015-2029