Uchwala Nr 544/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r. Składu Orzekajacego  Regionalnej Izby obrachunkowej w Opolu nt. opinii o mozliwości sfinansowania deficytu okreslonego w projekcie uchwały budzetowej  na 2015 rok