w załączniku krs form zn - znajduje się formularz dot.sprawozdania finansowego