Kluczbork, 2024-06-13

 

KD.2110.3.2024.AT

 

 

 

 

 

Informacja o wyniku naboru

na wolne stanowisko urzędnicze – Podinspektora w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa

 

 

 

Jednostka, do której przeprowadzany był nabór:

Starostwo Powiatowe w Kluczborku,

ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork

 

 

stanowisko: Podinspektor w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa

 

 

informacja o wyniku naboru:

 

Nie wybrano kandydata

 

 

 

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru na stanowisko:  

W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze na stanowisko Podinspektora w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa ofertę złożyło dwóch Kandydatów.

Kandydat, który spełnił wymagania formalne i uczestniczył w rozmowie kwalifikacyjnej nie spełnił w wystarczającym stopniu oczekiwań stawianych osobie ubiegającej się o zatrudnienie na stanowisku, na które przeprowadzany był nabór.

 

 

 

 

 

 

 

 

Starosta Kluczborski

 

Mirosław Birecki