P4 Sp. z o.o. informacja o zakończeniu eksploatacji instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne KLU2902A, 46-203 Kluczbork, ul. Kołłątaja 8, gm. Kluczbork, pow. kluczborski. ROŚ.6221.16.2024