Towerlink Poland Sp. z o.o. ponowne zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej BT22780 JASIENIE, zlokalizowanej na dz. nr 962/96 w miejscowości Jasienie, gm. Lasowice Wielkie, powiat kluczborski, województwo opolskie. ROŚ.6221.4.2024