Orange Polska S.A. zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej 37445 (37445N!) KLUCZBORK DWORCOWA (KOP_KLUCZBORK_DWORCOWA), zlokalizowanej w miejscowowści Kluczbork, ul. Mickiewicza 18L, dz. nr 99/34 ark. mapy 6, gm. Kluczbork, pow. kluczborski. ROŚ.6221.38.2023