T-Mobile Polska S.A. informacja o zmianie danych dla instalacji 52759 (37017N!) KOP_KLUCZBORK_LIGOTAGORNA  zlokalizowanej w miejcowości Ligota Górna, ul. Gliwicka, dz. nr 580. ROŚ.6221.33.2023