P4 Sp. z o.o. informacja o zmianie danych w instalacji KLU7111A, 46-262 Skałągi, ul. Rożnowska, dz. nr 196/1, gm. Wołczyn, pow. kluczborski. ROŚ.6221.34.2023