Uchwała Nr XLII/268/2022 z dnia  18 maja 2022 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kluczborski.

 

Dz.Urz.Woj.Opolskiego z dnia 19 maja 2022 r. poz. 1489.