P4 Sp. z o.o. informacja o zmianie danych dla instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne KLU7505A, 46-200 Ligota Dolna, ul. Przemysłowa, dz. nr 519/1, gm. Kluczbork, pow. kluczborski. ROŚ.6221.15.2022