P4 Sp. z o.o. informacja o zmianie danych dla instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne KLU2502A ul. Kołłątaja 5, 46-203 Kluczbork, gm. Kluczbork, pow. kluczborski. ROŚ.6221.13.2022