Sprawozdania Zespół Szkół Nr 2 - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kluczborku za rok 2020