P4 Sp. z o.o. informacja o zakończeniu eksploatacji instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne KLU7005_A 46-200 Ligota Dolna, ul. Przemysłowa 11, gm. Kluczbork, pow. kluczborski. ROŚ.6221.1.2022