Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne BT22215 BĄKÓW, ul. Wolności 1, 46-233 Bąków. ROŚ.6221.10.2021