Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne BT24000 KLUCZBORK DWA, ul. Sybiraków 8, 46-200 Kluczbork. ROŚ.6221.9.2021