Symbol:
GG-PODGIK.6641.1.2020.IS

Wydział:
WGKKiGN-PODGiK

Podstawa prawna:
Art. 24a ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2020.2052 z późn. zm.)

Opłaty:


Termin odpowiedzi:


Jednostka odpowiadająca:


Tryb odwoławczy:


Uwagi:


Dokumenty