Sprawozdania Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kluczborku za rok 2019.