Sprawozdania Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości za rok 2019.