Sprawozdania Centrum Administracyjnej Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych za rok 2019.