Uchwała Nr XV/123/2020 z dnia 15 stycznia w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2020 rok jest dostępna w formacie pdf.

 

Uchwała Nr XV/124/2020 z dnia 15 stycznia w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej jest dostępna w formacie pdf.