Uchwała Nr III/31/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2019 jest dostępna w formacie pdf.

Uchwała Nr III/32/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej jest dostępna w formacie pdf.