Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Kluczborskiego.