ANALIZA STATYSTYCZNA ZDAWALNOŚCI EGZAMINÓW W ODNIESIENIU DO OŚRODKÓW SZKOLENIA KIEROWCÓW WPISANYCH DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW NA TERENIE POWIATU KLUCZBORSKIEGO  ZA  2016 ROK

(na  podstawie informacji otrzymanych z Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego)

 

L.p.

Nazwa i adres ośrodka szkolenia kierowców/numer zaświadczenia

Kategoria prawa jazdy

Liczba egzaminów teoretycznych (ogółem)

Egzamin teoretyczny (wynik pozytywny)

liczba / %

Liczba egzaminów praktycznych (ogółem)

Egzamin praktyczny (wynik pozytywny )

liczba/%

1

2

3

4

5

6

7

1

Małgorzata Łopatecka – Ośrodek Szkolenia Kierowców „NOVA”

46-200 Kluczbork, ul. Byczyńska 7

00011604; kat.: A1,A2,A,B,B+E; *

A

0

0

0

0

B

80

36 / 45,00%

142

44 / 30,99%

B+E

0

0

5

3 / 60,00%

2

Ośrodek Szkolenia Kierowców Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kluczborku

Sp. z o.o.

46-200 Kluczbork, ul. Sybiraków 3

00021604; kat.: B,C,C+E,D;

B

153

85 / 55,56%

310

80 / 25,81%

C

43

24 / 55,81%

55

29 / 52,73%

C+E

0

0

40

28 / 70,00%

D

10

6 / 60,00%

7

 5 / 71,43%

3

Ośrodek Szkolenia Kierowców „ATUT”

Marian Kowalczyk i Adam Kowalczyk

Spółka Jawna

46-200 Kluczbork, ul. Mickiewicza 16/18

00041604;

kat.: AM,A1,A2,A,B,B+E,C,C+E;

A1

18

13 / 72,22%

26

10 / 38,46%

A2

9

7 / 77,78%

20

9 / 45,00%

A

16

13 / 81,25%

30

18 / 30,00%

B

523

244 / 46,65%

806

238 / 29,53%

B+E

0

0

65

42 / 64,62%

C

30

26 / 86,67%

53

27 / 50,94%

C+E

0

0

35

20 / 57,14%

4

Zbigniew Tymkiewicz - Ośrodek Szkolenia Kierowców

46-250 Wołczyn, ul. Namysłowska nr 23

00061604; kat.: A,B,B+E,T;

A2

4

2 / 50,00%

4

1 / 25,00%

A

3

1 / 33,33%

2

1 / 50,00%

B

194

87 / 44,85%

343

83 / 24,20%

B+E

0

0

10

8 / 80,00%

T

26

10 / 38,46%

12

10 / 83,33%

5

Łukasz Słaboń – Ośrodek Szkolenia Kierowców

46-250 Wołczyn, ul. Opolska nr 24 00171604; kat.: B;  

B

114

72 / 63,16%

276

86 / 31,58%

6

Ośrodek Szkolenia Kierowców – F.U. „OLO” Marek Olejnik

46-200 Kluczbork, ul. Puławskiego nr 17

00201604; kat.: A,B,C,C+E;

A

1

1 / 100%

6

1 / 16,67%

B

129

55 / 42,64%

248

55 / 22,18%

C

0

0

0

0

C+E

0

0

0

0

7

Ośrodek Szkolenia Kierowców - „ADEPT” Grażyna Kożuchowska

46-200 Kluczbork, ul. Sienkiewicza nr 22

00241604; kat.: B;

B

32

18 / 56,25%

140

35 / 25,00%

Objaśnienie:

1.                  Wykaz nie jest rankingiem lecz stanowi publikacje danych statystycznych otrzymanych z wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego.

2.                  Miejsce kolejnych ośrodków w tabeli zależy od nadanych im numerów przy wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców na terenie Powiatu Kluczborskiego.

3.                  Wykaz zawiera ośrodki prowadzące szkolenia na dzień publikacji.

*działalność OSK nr 00011604 została zawieszona z dniem 01.10.2016 r.