Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu w uchwale budżetowej powiatu kluczborskiego na 2017 rok dostepna w pliku pdf.