Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Drukuj artykuł
Zamknij okno
Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu » Sprzedaż nieruchomości

Zawiadomienie o wyłonieniu oferty - II przetarg pisemny ograniczony do podmiotów prowadzących działalność w zakresie leasingu

 

 

                                                                                                               Kluczbork, dnia 02.09.2016r.

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

o wyniku  przetargu nr FP.6840.2.2016 pisemnego ograniczonego do podmiotów prowadzących działalność w zakresie leasingu na zbycie nieruchomości stanowiących  własność Powiatu Kluczborskiego

 

 

         Zgodnie z §23 punkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. 04.207 2108) oraz na podstawie protokołów Komisji przetargowej zawiadamiam, że 

w wyniku przeprowadzonych posiedzeń Komisji przetargowej w dniach 31 sierpnia i 2 września 2016 roku (części niejawnej i jawnej) komisja ustaliła:

1. na przetarg zgłosił się jeden oferent:

BOŚ  INVEST MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

KRS 0000487204

NIP 525-253-40-11,

ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa;

2. komisja oceniła pozytywnie złożone przez oferenta oferty nabycia dwóch nieruchomości, które  spełniły wszystkie wymagania wymienione w ogłoszeniu o przetargu nr FP.6840.2.2016;

3. wyłonionym nabywcą dwóch nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kluczborskiego został:

 

BOŚ  INVEST MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Ul ŻELAZNA 32, 00-832 WARSZAWA.

 

 

 

                                                                                       Jakub Goliński

                                                                           ....................................................

                                                                                Przewodniczący Komisji Przetargowej

 

 

Redaktor: Kamińska Maria Źródło: Kamińska Maria
Utworzony: 2016-09-02 14:13:34 Ostatnia zmiana: 2016-09-02 15:30:18