Dostęp do informacji publicznej niepublikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej udostępniana jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z  2001 r. Nr 112,  poz. 1198 z późn. zm.).

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych oraz na pisemny wniosek. 

 

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

 

Wnioski o udzielenie informacji publicznej drogą elektroniczną należy kierować na główny adres e-mail Starostwa Powiatowego w Kluczborku starostwo@powiatkluczborski.pl