Mieczysław Zaleciński - Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych