Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Drukuj artykuł
Zamknij okno
Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu » Referat Promocji Powiatu, Turystyki i Kultury » Organizacje pozarządowe » Otwarte konkursy ofert » Konkurs - Pomoc społeczna, kultura, kultura fizyczna » 2018

Wykaz błędów formalnych w ofertach złożonych do otwartego konkursu ofert na dotacje wspierające realizację zadań publicznych w 2018 roku

 

WYKAZ  BŁĘDÓW FORMALNYCH

w ofertach złożonych do otwartego konkursu ofert na dotacje wspierające realizację zadań publicznych w 2018 roku w obszarach:

- Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji  życiowej

  oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

- Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

- Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

ogłoszonego w drodze Uchwały Nr 130/566/2017 przez Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 28 grudnia 2017 roku.

 

Wskazane błędy formalne należy uzupełnić do dnia 20 lutego 2018 roku.

 

Nie uzupełnienie błędów formalnych przez oferenta w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie oferty bez rozpatrzenia.

 

Wykaz błędów formalnych do pobrania poniżej.

W przypadku pytań informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77 418 52 18 wew. 153-155.

 

 

Maria Żurek
Kierownik Referatu
------------------------------------------------
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu
Referat Promocji Powiatu, Turystyki i Kultury
ul. Katowicka 1
46-200 Kluczbork

tel. (77) 418 52 18 w. 153-154
fax (77) 418 65 20
http://www.powiatkluczborski.pl
e-mail:
starostwo@powiatkluczborski.pl
promocja@powiatkluczborski.pl

 

Załączone dokumenty
  Wykaz_bledow_formalnych_2018 (208.8kB)        
Redaktor: Nowak Piotr Źródło: Nowak Piotr
Utworzony: 2018-02-13 07:46:54 Ostatnia zmiana: 2018-02-13 08:25:35