Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Drukuj artykuł
Zamknij okno
Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu » Referat Promocji Powiatu, Turystyki i Kultury » Organizacje pozarządowe » Otwarte konkursy ofert » Konkurs - Pomoc społeczna, kultura, kultura fizyczna » 2018

Otwarty konkurs ofert na dotacje wspierające realizację zadań publicznych w 2018 roku

 

Zarząd Powiatu w Kluczborku ogłasza

otwarty konkurs ofert na dotacje wspierające realizację zadań publicznych w 2018 roku w obszarach:

- Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
- Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
- Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione    w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Więcej informacji - Ogłoszenie konkursowe - uchwała

 

Załączone dokumenty
  Wzor_oferty_doc (205.5kB)        
  Wzor_oferty_rtf (317.6kB)        
Redaktor: Nowak Piotr Źródło: Nowak Piotr
Utworzony: 2017-12-29 09:46:50 Ostatnia zmiana: 2017-12-29 10:18:20