Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Drukuj artykuł
Zamknij okno
Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu » Referat Promocji Powiatu, Turystyki i Kultury » Organizacje pozarządowe » Otwarte konkursy ofert » Konkurs - Pomoc społeczna, kultura, kultura fizyczna » 2017

Wykaz błędów formalnych w ofertach złożonych do otwartego konkursu ofert na dotacje wspierające realizację zadań publicznych w 2017 roku

 

WYKAZ  BŁĘDÓW FORMALNYCH
w ofertach złożonych do otwartego konkursu ofert na dotacje wspierające realizację zadań publicznych w 2017 roku w obszarach:
    - Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
    - Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
    - Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
ogłoszonego w drodze Uchwały Nr 87/378/2016 przez Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 29 grudnia 2016 roku.

Wskazane błędy formalne należy uzupełnić do dnia 17 lutego 2017 roku.

Nie uzupełnienie błędów formalnych przez oferenta w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie oferty bez rozpatrzenia.
 
Wykaz błędów formalnych do pobrania poniżej.

W przypadku pytań informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77 418 52 18 wew. 153-155.


Maria Żurek
Kierownik Referatu
------------------------------------------------
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu
Referat Promocji Powiatu, Turystyki i Kultury
ul. Katowicka 1
46-200 Kluczbork

tel. (77) 418 52 18 w. 153-154
fax (77) 418 65 20
http://www.powiatkluczborski.pl
e-mail:
starostwo@powiatkluczborski.pl
promocja@powiatkluczborski.pl

 

Załączone dokumenty
  Wykaz_bledow_formalnych_2017 (194.3kB)        
Redaktor: Nowak Piotr Źródło: Nowak Piotr
Utworzony: 2017-02-09 09:52:12 Ostatnia zmiana: 2017-02-09 10:30:24