Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Nasz Powiat
•  Powiat Kluczborski
•  Podstawy prawne działania
•  Placówki powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Plan zamówień publicznych
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Ogłoszenia i Informacje
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna i Pradnictwo Obywatelskie
•  Petycje
•  Biuro Rzeczy Znalezionych
  Organy
•  Zarząd Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Finanse Powiatu
  Starostwo Powiatowe
•  Starosta
•  Wicestarosta
•  Sekretarz
•  Skarbnik
•  Pracownicy Starostwa
•  Komisje
•  Nabór pracowników
  Prawo lokalne
•  Statut powiatu kluczborskiego
•  Zbiór aktów prawa miejscowego
•  Inne
  Wybory Samorządowe
•  2010
•  2014
•  2018
  Wydział Organizacyjny
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
  Wydział Finansowy
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kontrole Finansowe
•  Sprawozdania finansowe
  Wydział Edukacji i Sportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Ewidencja szkół i placówek
•  Oświata w Powiecie Kluczborskim
•  Sport
•  Usługi świadczone w Wydziale
•  Dotacje dla szkół niepublicznych
  Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kwalifikacja wojskowa
•  Stowarzyszenia
•  Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy
•  Zarządzenia Starosty Kluczborskiego
•  Zarządzenia Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Kluczborskiego
•  Procedury postępownia w przypadku znalezienia substancji ub odpadów niebezpiecznych
•  Promocja Zdrowia
•  Informator - opieka zdrowotna w powiecie kluczborskim
•  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Wołczynie
•  Udzielanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy
•  Dyżury aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego
•  Komunikaty i ostrzeżenia PCZK
•  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
  Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informcje o środowisku i jego ochronie
•  Plany i programy
•  Zawiadomienia i ogłoszenia
•  Pozwolenia ziintegrowane
  Wydział Budownictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Podstawy prawne funkcjonowania
•  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
•  Wykaz rozpatrywanych spraw
•  Zawiadomienia
•  Zgłoszenia z projektem budowlanym
  Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Zadania z zakresu geodezji
•  Zadania z zakresu ewidencji gruntów i budynków
•  Gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
•  Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa
•  Ochrona gruntów rolnych i leśnych
•  Zwrot działki dożywotniego użytkowania i działki siedliskowej
•  Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
•  Zawiadomienia-Ogłoszenia nowe
  Wydział Komunikacji i Transportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Ośrodki Szkolenie Kierowców
•  Stacje Kontroli Pojazdów
•  Ogłoszenia
  Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu
•  Kadry
•  Kompetencje
•  Wykaz mienia powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Organizacje pozarządowe
•  Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego
•  Współpraca partnerska
•  Nagroda Starosty Kluczborskiego "Plaster miodu"
  Biuro Rady
•  Kadra
•  Kompetencje
  Zespół Radców Prawnych
•  Kadra
•  Kompetencje
  Rzecznik Konsumentów
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Obowiązujące akty prawne
  Samodzielne stanowisko ds Ochrony Zabytków
•  kadry
•  Kompetencje
•  Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru
•  Obiekty objęte ochroną konserwatorską
•  Formularze
•  Akty prawne dotyczące zabytków
•  Dotacje
  Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych
•  Kompetencje
  Audyt Wewnętrzny
•  Plany audytów
•  Sprawozdania z wykonania planów audytu
  Samodzielne stanowisko ds kadr
•  Kadry
  Rzecznik Prasowy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Kontrola Zarządcza
•  Regulacje wewnętrzne
•  Sprawozdania i Kontrole
  Wydział Obsługi Finansowo-Księgowej Jednostek Organizacyjnych Powaitu
•  kadra
•  Sprawozdania finansowe jednostek obsługiwanych
  Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Centrum Administracyjnej Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
•  Sprawozdania finansowe
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
  Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
Pomoc
Statystyki

9238748
od 26 czerwca 2003 r.
Organy » Rada Powiatu » Kadencja 2010-2014 » Oświadczenia majątkowe radnych Rady Powiatu » Oświadczenia majatkowe-początek kadencji Wersja do druku

Oświadczenia majątkowe radnych Rady Powiatu w Kluczborku - początek kadencji 2010-2014r.

.Oświadczenia majątkowe radnych Rady Powiatu w Kluczborku – początek kadencji 2010-2014r.

1. Buczek Mariusz

2. Butra Andrzej                                                                

3. Czapliński Mieczysław  

4. Gerlic Rudolf                                                                  

5. Kardas Wioletta
6. Kielar Irena                                                        

7. Konarski Stanisław

8. Konarski Tadeusz

9. Krzyżanowski Leszek

10. Mierzwa Leszek

11. Misiak Mirosław

12. Panicz Przemysław                                                    
13. Pieńkowski Mariusz

14. Pośpiech Piotr 

15. Prochota Paweł 

16. Smolnik Wojciech
17. Tomaszczyk Maciej
18. Wietrzyk Robert            

19. Zawadzki Władysław - Przewodniczący Rady Powiatu w Kluczborku.                  
Załączone dokumenty
  Buczek Mariusz (743.2kB) pobierz pokaż
  Butra Andrzej (930.9kB) pobierz pokaż
  Czaplinski Mieczyslaw (821.6kB) pobierz pokaż
  Gerlic Rudolf (779.8kB) pobierz pokaż
  Kardas Wioletta (823.8kB) pobierz pokaż
  Kielar Irena (817.2kB) pobierz pokaż
  Konarski Stanislaw (789.8kB) pobierz pokaż
  Konarski Tadeusz (926.3kB) pobierz pokaż
  Krzyzanowski Leszek (1.1MB) pobierz pokaż
  Mierzwa Leszek (817.4kB) pobierz pokaż
  Misiak Miroslaw (866kB) pobierz pokaż
  Panicz Przemyslaw (784.4kB) pobierz pokaż
  Pienkowski Mariusz (829kB) pobierz pokaż
  Pospiech Piotr (765.8kB) pobierz pokaż
  Prochota Pawel (928.9kB) pobierz pokaż
  Smolnik Wojciech (1.1MB) pobierz pokaż
  Tomaszczyk Maciej_korekta (587kB) pobierz pokaż
  Wietrzyk Robert (826kB) pobierz pokaż
  Zawadzki Wladyslaw (882kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Radom Adam, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Radom Adam, Data wprowadzenia: 2011-11-02 11:44:01, Zatwierdził do publikacji: Radom Adam, Data publikacji 2011-11-28 14:10:44, Ostatnia zmiana: 2011-11-28 14:10:51, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1206