Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Nasz Powiat
•  Powiat Kluczborski
•  Podstawy prawne działania
•  Placówki powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Plan zamówień publicznych
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Ogłoszenia i Informacje
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna
•  Petycje
•  Biuro Rzeczy Znalezionych
  Organy
•  Zarząd Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Finanse Powiatu
  Starostwo Powiatowe
•  Starosta
•  Wicestarosta
•  Sekretarz
•  Skarbnik
•  Pracownicy Starostwa
•  Komisje
•  Nabór pracowników
  Prawo lokalne
•  Statut powiatu kluczborskiego
•  Zbiór aktów prawa miejscowego
•  Inne
  Wybory Samorządowe
•  2010
•  2014
  Wydział Organizacyjny
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
  Wydział Finansowy
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kontrole Finansowe
•  Sprawozdania finansowe
  Wydział Edukacji i Sportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Ewidencja szkół i placówek
•  Oświata w Powiecie Kluczborskim
•  Sport
•  Usługi świadczone w Wydziale
•  Dotacje dla szkół niepublicznych
  Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kwalifikacja wojskowa
•  Stowarzyszenia
•  Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy
•  Zarządzenia Starosty Kluczborskiego
•  Zarządzenia Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Kluczborskiego
•  Procedury postępownia w przypadku znalezienia substancji ub odpadów niebezpiecznych
•  Promocja Zdrowia
•  Informator - opieka zdrowotna w powiecie kluczborskim
•  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Wołczynie
•  Udzielanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy
•  Dyżury aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego
•  Komunikaty i ostrzeżenia meteorologiczne
  Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informcje o środowisku i jego ochronie
•  Plany i programy
•  Zawiadomienia i ogłoszenia
  Wydział Budownictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Podstawy prawne funkcjonowania
•  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
•  Wykaz rozpatrywanych spraw
•  Zawiadomienia
•  Zgłoszenia z projektem budowlanym
  Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Zadania z zakresu geodezji
•  Zadania z zakresu ewidencji gruntów i budynków
•  Gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
•  Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa
•  Ochrona gruntów rolnych i leśnych
•  Zwrot działki dożywotniego użytkowania i działki siedliskowej
•  Wywłaszczanie nieruchomości
•  Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
•  Zawiadomienia-Ogłoszenia nowe
  Wydział Komunikacji i Transportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Ośrodki Szkolenie Kierowców
•  Stacje Kontroli Pojazdów
•  Ogłoszenia
  Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu
•  Kadry
•  Kompetencje
•  Wykaz mienia powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Powiatowe Centrum Informacji Europejskiej i Gospodarczej
•  Referat Promocji Powiatu, Turystyki i Kultury
  Biuro Rady
•  Kadra
•  Kompetencje
  Zespół Radców Prawnych
•  Kadra
•  Kompetencje
  Rzecznik Konsumentów
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Obowiązujące akty prawne
  Samodzielne stanowisko ds Ochrony Zabytków
•  kadry
•  Kompetencje
•  Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru
•  Obiekty objęte ochroną konserwatorską
•  Formularze
•  Akty prawne dotyczące zabytków
•  Dotacje
  Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych
•  Kompetencje
  Audyt Wewnętrzny
•  Plany audytów
•  Sprawozdania z wykonania planów audytu
  Samodzielne stanowisko ds kadr
•  Kadry
  Rzecznik Prasowy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Kontrola Zarządcza
•  Regulacje wewnętrzne
•  Sprawozdania i Kontrole
  Wydział Obsługi Finansowo-Księgowej Jednostek Organizacyjnych Powaitu
•  kadra
  Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
•  Kadra
•  Kompetencje
Pomoc
Statystyki

7718343
od 26 czerwca 2003 r.
Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu » Powiatowe Centrum Informacji Europejskiej i Gospodarczej Wersja do druku

PCIEG

O Centrum
Powiatowe Centrum Informacji Europejskiej i Gospodarczej (PCIEG) w Kluczborku zostało utworzone 4 marca 2004 roku na mocy porozumienia zawartego pomiędzy: Starostą Kluczborskim i Wicestarostą Kluczborskim, Wojewodą Opolskim, Marszałkiem i Wicemarszałkiem Województwa Opolskiego, Opolskim Regionalnym Funduszem Poręczeń Kredytowych i Fundacją Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych. Powstało z przekształcenia działającego od 2002 r. Powiatowego Biura Integracji Europejskiej, powołanego przez Wojewodę Opolskiego.

Współpraca 
PCIEG współpracuje z: Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej i Gospodarczej Opolskim Regionalnym Funduszem Poręczeń Kredytowych, Fundacją Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych.

Zadania
Zadaniem PCIEG jest przede wszystkim pomoc tym, którzy szukają informacji o Unii Europejskiej oraz informacji gospodarczej.

Działalność Informacyjna
Działalność Informacyjna PCIEG obejmuje: pracę biura, w którym można skorzystać z pomocy personelu oraz otrzymać informacje związane z tematyką integracji europejskiej, informacje o programach unijnych, informacje dotyczące specjalistycznych wydawnictw, adresy instytucji zajmujących się problematyką europejską, adresy stron Internetowych, czytelnię: udostępnianie literatury o tematyce unijnej /ponad 60 aktualnych książek o tematyce unijnej/, bezpośredni dostęp do internetu, współpracę ze szkolnymi klubami europejskimi, organizacjami pozarządowymi, szkołami, firmami, lokalnymi mediami, współpracę z jednostkami samorządu lokalnego oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie powiatu na rzecz zrównoważonego rozwoju i efektywnego wykorzystania funduszy Unii Europejskiej oraz innych dostępnych form wsparcia, organizowanie szkoleń, konferencji i seminariów tematycznych skierowanych do podmiotów i osób z terenu powiatu, realizację własnych inicjatyw na rzecz rozwoju gospodarczego powiatu, przy wykorzystaniu unijnych środków pomocowych oraz innych zewnętrznych źródeł dofinansowania, występowanie o wsparcie finansowe z programów Unii Europejskiej oraz innych programów pomocowych,
dystrybucja informacji gospodarczej bezpośrednio lub za pośrednictwem innych jednostek mających siedzibę na terenie powiatu wśród potencjalnych odbiorców informacji (m.in. małych i średnich przedsiębiorstw).
Jeśli szukają Państwo informacji o Unii Europejskiej serdecznie zapraszamy w poniedziałki w godz. 8.00 - 16.00 oraz od wtorku do piątku w godz. 7.00 - 15.00. 
Powiatowe Centrum Informacji Europejskiej i Gospodarczej w Kluczborku funkcjonuje w ramach Biura Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Kluczborku.

Osoba realizujaca zadania PCIEG: Marta ZamorowskaAdres PCIEG
Powiatowe Centrum Informacji Europejskiej i Gospodarczej
Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu
Starostwa Powiatowego w Kluczborku
ul. Katowicka 1, pok. 315
tel. (0...77) 418 52 18 wew.169                                                                                                                                                                                     fax (0...77) 418 65 20
e-mail: mzamorowska@powiatkluczborski.pl


Informację wytworzył: Robert Świerczek, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Robert Świerczek, Data wprowadzenia: 2007-08-07 11:19:06, Zatwierdził do publikacji: Robert Świerczek, Data publikacji 2007-08-06 22:26:34, Ostatnia zmiana: 2014-01-07 10:49:16, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 3394