Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Nasz Powiat
•  Powiat Kluczborski
•  Podstawy prawne działania
•  Placówki powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Plan zamówień publicznych
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Ogłoszenia i Informacje
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna i Pradnictwo Obywatelskie
•  Petycje
•  Biuro Rzeczy Znalezionych
  Organy
•  Zarząd Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Finanse Powiatu
  Starostwo Powiatowe
•  Starosta
•  Wicestarosta
•  Sekretarz
•  Skarbnik
•  Pracownicy Starostwa
•  Komisje
•  Nabór pracowników
  Prawo lokalne
•  Statut powiatu kluczborskiego
•  Zbiór aktów prawa miejscowego
•  Inne
  Wybory Samorządowe
•  2010
•  2014
•  2018
  Wydział Organizacyjny
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
  Wydział Finansowy
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kontrole Finansowe
•  Sprawozdania finansowe
  Wydział Edukacji i Sportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Ewidencja szkół i placówek
•  Oświata w Powiecie Kluczborskim
•  Sport
•  Usługi świadczone w Wydziale
•  Dotacje dla szkół niepublicznych
  Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kwalifikacja wojskowa
•  Stowarzyszenia
•  Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy
•  Zarządzenia Starosty Kluczborskiego
•  Zarządzenia Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Kluczborskiego
•  Procedury postępownia w przypadku znalezienia substancji ub odpadów niebezpiecznych
•  Promocja Zdrowia
•  Informator - opieka zdrowotna w powiecie kluczborskim
•  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Wołczynie
•  Udzielanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy
•  Dyżury aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego
•  Komunikaty i ostrzeżenia PCZK
•  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
  Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informcje o środowisku i jego ochronie
•  Plany i programy
•  Zawiadomienia i ogłoszenia
•  Pozwolenia zintegrowane
•  Zgłoszenia/informacje instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne
  Wydział Budownictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Podstawy prawne funkcjonowania
•  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
•  Wykaz rozpatrywanych spraw
•  Zawiadomienia
•  Zgłoszenia z projektem budowlanym
  Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Zadania z zakresu geodezji
•  Zadania z zakresu ewidencji gruntów i budynków
•  Gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
•  Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa
•  Ochrona gruntów rolnych i leśnych
•  Zwrot działki dożywotniego użytkowania i działki siedliskowej
•  Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
•  Zawiadomienia-Ogłoszenia nowe
  Wydział Komunikacji i Transportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Ośrodki Szkolenie Kierowców
•  Stacje Kontroli Pojazdów
•  Ogłoszenia
  Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu
•  Kadry
•  Kompetencje
•  Wykaz mienia powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Organizacje pozarządowe
•  Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego
•  Współpraca partnerska
•  Nagroda Starosty Kluczborskiego "Plaster miodu"
  Biuro Rady
•  Kadra
•  Kompetencje
  Zespół Radców Prawnych
•  Kadra
•  Kompetencje
  Rzecznik Konsumentów
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Obowiązujące akty prawne
  Samodzielne stanowisko ds Ochrony Zabytków
•  kadry
•  Kompetencje
•  Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru
•  Obiekty objęte ochroną konserwatorską
•  Formularze
•  Akty prawne dotyczące zabytków
•  Dotacje
  Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych
•  Kompetencje
  Audyt Wewnętrzny
•  Plany audytów
•  Sprawozdania z wykonania planów audytu
  Samodzielne stanowisko ds kadr
•  Kadry
  Rzecznik Prasowy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Kontrola Zarządcza
•  Regulacje wewnętrzne
•  Sprawozdania i Kontrole
  Wydział Obsługi Finansowo-Księgowej Jednostek Organizacyjnych Powaitu
•  kadra
•  Sprawozdania finansowe jednostek obsługiwanych
  Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Centrum Administracyjnej Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
•  Sprawozdania finansowe
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
  Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
Pomoc
Statystyki

9780209
od 26 czerwca 2003 r.
Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia » Zarządzenia Starosty Kluczborskiego

Artykuły
  Zarządzenie Nr OR.120.31.2019 Starosty Kluczborskiego z dnia 05 września 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji systemu Stałego Dyżuru Starosty Kluczborskiego na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.
  Zarządzenie OR.120.30.2019 z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.
  Zarządzenie_OR.120.29.2019 z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie utworzenia Punktu Kontaktowego Host Nation Support (HNS).
  Zarządzenie OR.120.28.2019 z dnia 20 sierpnia 2019 roku w sprawie organizacji systemu Stałego Dyżuru Starosty Kluczborskiego na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.
  Zarządzenie_OR.120.27.2019 Starosty Kluczborskiego z dnia 19.08.2019 w sprawie przeprowadzenia ćwiczenia obronnego PIAST-19
  Zarządzenie Nr OR.120.25.2019 Starosty Kluczborskiego z dnia 19 lipca 2019 zmieniające zarządzanie w sprawie organizacji systemu stałego dyżuru Starosty Kluczborskiego na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa
  Zarządzenie Nr OR.120.2.2019 Starosty Kluczborskiego z dnia 15 stycznia 2019 r.
  Zarządzenie Nr 54 Starosty Kluczborskiego z dnia 07.12.2018 r.
  Zarządzenie Nr 45 Starosty Kluczborskiego z dnia 17.10.2018 r.
  Zarządzenie Nr 44 Starosty Kluczborskiego z dnia 15.10.2018 r.
  Zarządzenie Nr 32 Starosty Kluczborskiego z dnia 5 lipca 2018 r.
  Zarządzenie nr 21 Starosty Kluczborskiego z dnia 19 kwietnia 2018 r.
  Zarządzenie Nr 1 Starosty Kluczborskiego z dnia 11 stycznia 2018 r.
  Zarządzenie Nr 44/2017 Starosty Kluczborskiego z dnia 09 października 2017 r.
  Zarządzenie Nr 32 Starosty Kluczborskiego z dnia 20 lipca 2017 r.
  Zarządzenie Nr 7 Starosty Kluczborskiego z dnia 9 lutego 2017 r.
  Zarządzenie Nr 5 Starosty Kluczborskiego z dnia 23 stycznia 2017 r
  Zarządzenie Nr 1 Starosty Kluczborskiego z dnia 21 stycznia 2017 r.
  Zarządzenie Nr 42 Starosty Kluczborskiego z dnia 29 12 2016 r.
  Zarządzenie Nr 38 z dnia 14 listopada 2016 r.
  Zarządzenie Nr 4 Starosty Kluczborskiego z dnia 21.01.2016 r.
  Zarządzenie Nr 14/2015 Starosty Kluczborskiego z dnia 22.04.2015 r.
  Zarządzenie Nr 2/2015 Starosty Kluczborskiego z dnia 08.01.2015 r.
  Zarządzenie Nr 36/2014 Starosty Kluczborskiego z dnia 31 12 2014 r.
  Zarządzenie Nr 24/2014 Starosty Kluczborskiego z dnia 03.09.2014 r.
  Zarządzenie Nr 15/2014 Starosty Kluczborskiego z dnia 20.05.2014 r.
  Zarządzenie Nr 02/2013 Starosty Kluczborskiego z dnia 22.01.2013 r.
  Zarządzenie Nr 38/2012 Starosty Kluczborskiego z dnia 01.10.2012 r.
  Zarządzenie Nr 37/2012 Starosty Kluczborskiego z dnia 13.09. 2012 r.
  Zarządzenie Nr 24/2012 Starosty Kluczborskiego z dnia 24.05.2012 r.
  Zarządzenie Nr 60/2011Starosty Kluczborskiego z dnia 06 12 2011
  Zarządzenie Nr 51/2011 Starosty Kluczborskieggo z dnia 07 listopada 2011
  Zarządzenie Nr 35/2011 Starosty Kluczborskiego z dnia 21 czerwca 2011
  Zarządzenie NR 8/2011 Starosty Kluczborskiego z dnia 17 stycznia 2011r.
  Zarządzenie NR 52/10 Starosty Kluczborskiego z dnia 14 grudnia 2010r.
  Zarządzenie Nr 26/10 Starosty Kluczborskiego z d nia 27 maja 2010r.
  Zarządzenie Nr 25/10 Starosty Kluczborskiego z dnia 18 maja 2010r.
  Zarządzenie Nr 15/05 Starosty Kluczborskiego z dnia 01 czerwca 2005 roku
  Zarządzenie Nr 1 Starosty Kluczborskiego z dnia 12 stycznia 2005 roku
  Zarządzenie Nr 9 Starosty Kluczborskiego z dnia 10 czerwca 2004 roku
  Zarządzenie Nr 5 Starosty Kluczborskiego z dnia 02 kwietnia 2004 roku