Zarządzenie Nr OR.120.5.2021 Starosty Kluczborskiego z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa w 2021 roku.