Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Nasz Powiat
•  Powiat Kluczborski
•  Podstawy prawne działania
•  Placówki powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Plan zamówień publicznych
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Ogłoszenia i Informacje
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna i Pradnictwo Obywatelskie
•  Petycje
•  Biuro Rzeczy Znalezionych
  Organy
•  Zarząd Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Finanse Powiatu
  Starostwo Powiatowe
•  Starosta
•  Wicestarosta
•  Sekretarz
•  Skarbnik
•  Pracownicy Starostwa
•  Komisje
•  Nabór pracowników
  Prawo lokalne
•  Statut powiatu kluczborskiego
•  Zbiór aktów prawa miejscowego
•  Inne
  Wybory Samorządowe
•  2010
•  2014
•  2018
  Wydział Organizacyjny
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
  Wydział Finansowy
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kontrole Finansowe
•  Sprawozdania finansowe
  Wydział Edukacji i Sportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Ewidencja szkół i placówek
•  Oświata w Powiecie Kluczborskim
•  Sport
•  Usługi świadczone w Wydziale
•  Dotacje dla szkół niepublicznych
  Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kwalifikacja wojskowa
•  Stowarzyszenia
•  Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy
•  Zarządzenia Starosty Kluczborskiego
•  Zarządzenia Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Kluczborskiego
•  Procedury postępownia w przypadku znalezienia substancji ub odpadów niebezpiecznych
•  Promocja Zdrowia
•  Informator - opieka zdrowotna w powiecie kluczborskim
•  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Wołczynie
•  Udzielanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy
•  Dyżury aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego
•  Komunikaty i ostrzeżenia PCZK
•  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
  Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informcje o środowisku i jego ochronie
•  Plany i programy
•  Zawiadomienia i ogłoszenia
•  Pozwolenia ziintegrowane
  Wydział Budownictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Podstawy prawne funkcjonowania
•  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
•  Wykaz rozpatrywanych spraw
•  Zawiadomienia
•  Zgłoszenia z projektem budowlanym
  Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Zadania z zakresu geodezji
•  Zadania z zakresu ewidencji gruntów i budynków
•  Gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
•  Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa
•  Ochrona gruntów rolnych i leśnych
•  Zwrot działki dożywotniego użytkowania i działki siedliskowej
•  Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
•  Zawiadomienia-Ogłoszenia nowe
  Wydział Komunikacji i Transportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Ośrodki Szkolenie Kierowców
•  Stacje Kontroli Pojazdów
•  Ogłoszenia
  Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu
•  Kadry
•  Kompetencje
•  Wykaz mienia powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Organizacje pozarządowe
•  Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego
•  Współpraca partnerska
•  Nagroda Starosty Kluczborskiego "Plaster miodu"
  Biuro Rady
•  Kadra
•  Kompetencje
  Zespół Radców Prawnych
•  Kadra
•  Kompetencje
  Rzecznik Konsumentów
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Obowiązujące akty prawne
  Samodzielne stanowisko ds Ochrony Zabytków
•  kadry
•  Kompetencje
•  Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru
•  Obiekty objęte ochroną konserwatorską
•  Formularze
•  Akty prawne dotyczące zabytków
•  Dotacje
  Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych
•  Kompetencje
  Audyt Wewnętrzny
•  Plany audytów
•  Sprawozdania z wykonania planów audytu
  Samodzielne stanowisko ds kadr
•  Kadry
  Rzecznik Prasowy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Kontrola Zarządcza
•  Regulacje wewnętrzne
•  Sprawozdania i Kontrole
  Wydział Obsługi Finansowo-Księgowej Jednostek Organizacyjnych Powaitu
•  kadra
•  Sprawozdania finansowe jednostek obsługiwanych
  Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Centrum Administracyjnej Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
•  Sprawozdania finansowe
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
  Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
Pomoc
Statystyki

9080541
od 26 czerwca 2003 r.
Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia » Zarządzenia Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Kluczborskiego Wersja do druku

Zarządzenie Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 07 kwietnia 2003 roku

ZARZĄDZENIE NR 2

SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU KLUCZBORSKIEGO

z dnia 07 kwietnia 2003 roku

w sprawie : Treningu Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego z gminnymi elementami Sytemu Wykrywania i Alarmowania

 

Na podstawie wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Powiatu do działalności w zakresie obrony cywilne i spraw obronnych na 2002 rok, stanowiącymi załącznik do Zarządzenia nr 1/2002 Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Kluczborskiego z dnia 11 stycznia 2002 roku, w sprawie realizacji zadań Obrony Cywilnej w 2002 roku oraz Kalendarzowym Planem Działania w zakresie obrony cywilnej i spraw obronnych Powiatu Kluczborskiego na rok 2002, zarządzam co następuje:

§ 1

Przeprowadzić trening Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego z gminnymi elementami Systemu Wykrywania i Alarmowania w dniu 28. 05. 2003 roku, w godzinach 10.00 – 13.00.

§ 2

Do udziału w treningu wyznaczam:

  1. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego;

  2. Urzędy Miast i Gmin Powiatu Kluczborskiego, siłami i środkami zgodnymi z decyzją Szefów Obrony Cywilnej miast i gmin

  3. Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku;

     4. Pogotowie Ratunkowe w Kluczborku;

       5. Komendę Powiatową Policji w Kluczborku;

§ 3

Do przekazywania meldunków sytuacyjnych wyznaczam:

1. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego;

2. Urzędy Miast i Gmin Powiatu Kluczborskiego, siłami i środkami zgodnymi z decyzją Szefów Obrony Cywilnej miast i gmin;

3. Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku;

§ 4

Na kierownika treningu wyznaczam Piotra Cichockiego - Naczelnika Wydziału Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Kluczborku, którego czynię odpowiedzialnym za opracowanie:

  1. Założeń treningu;

  2. Celów treningu;

  3. Scenariusza treningu;

  4. Sprawozdania z przebiegu treningu;

  5. Przeprowadzenia szkolenia do treningu.

§ 5

Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku wyznaczam do opracowania scenariusza szczegółowego treningu w zakresie skażenia chemicznego na terenie miast i gmin Powiatu Kluczborskiego.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.S Z E F OBRONY CYWILNEJ POWIATU
Stanisław Rakoczy
Starosta Kluczborski

Załączone dokumenty
  Zarzadzenie Nr 2 Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Kluczborskiego z dnia 07 kwietnia 2003 roku (28.5kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: (brak danych), Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Cichocki Piotr, Data wprowadzenia: 2004-11-25 08:30:01, Zatwierdził do publikacji: Cichocki Piotr, Data publikacji 2004-11-25 09:00:15, Ostatnia zmiana: 2004-11-25 09:00:15, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1557