Numer sprawy:
GG-PODGIK.6640.876.2019

Data założenia:
2020-05-18

Temat:
ZAWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH USTALENIA PRZEBIEGU GRANIC DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH

Status sprawy:
Sprawa niezakończona

Uwagi: