Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Kluczborku

Kolorowy pasek

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: postępowania o nr FP.272.15.2017.AM pn.: pn: Zakup taboru autobusowego w ramach projektu "Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego".

Kluczbork, dnia 07.09.2017r.

FP.272.15.2017.AM                                                                                   

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Powiat Kluczborski w DUUE (nr ogłoszenia 2017/S 129-2604419, data zamieszczenia: 08.07.2017r.) o nr FP.272.15.2017.AM pn.:

pn: Zakup taboru autobusowego w ramach projektu „Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego.

 

 

I.    Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp - Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn: Zakup taboru autobusowego w ramach projektu „Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego” wybrana została jako najkorzystniejsza oferta z nr 1 złożona przez ABP BUS&COACH Spółka z o.o. Spółka Komandytowa 76-200 Słupsk, ul.Kowalska 1, za wynagrodzeniem:

 

·         CENA OFERTOWA BRUTTO (C): 10 261 828,50 zł.

(Słownie dziesięć milionów dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia osiem złotych 50/100)

 

·         Parametry techniczno-eksploatacyjne (P): jn.

 

Uzasadnienie wyboru oferty

1.    Na podstawie art. 91 ust.1 ustawy Pzp - Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2.    Oferta wybranego Wykonawcy spełniła wymogi ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) oraz przedstawiła najkorzystniejszy bilans ceny oraz kryterium parametry techniczno-eksploatacyjne, uzyskując maksymalną, najwyższą liczbę 100 punktów, spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu, wg kryteriów i punktacji określonych w SIWZ, j. n.:

 

Najniższa CENA OFERTOWA BRUTTO (C)

60% = 60 pkt

Parametry techniczno-eksploatacyjne (P)

40% = 40 pkt

MAKSYMALNA SUMA PUKTÓW (C + P)

60%+40%=100%

60 pkt+40 pkt = 100 pkt

 

 

 

II. Zestawienie Wykonawców składających oferty wraz z uzyskaną punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją zawarto w poniższej tabeli:

Nr  Oferty

Nazwa (firma) 
i siedziba Wykonawcy

 

 

Kryterium Najniższa Cena ofertowa brutto
(C)

Ilość punktów
w
kryterium Cena

waga 60%

Parametry techniczno-eksploatacyjne (P)

Ilość punktów

w kryterium Parametry techniczno-eksploatacyjne  

40%

Suma uzyskanych punktów

W cal = C+G

Miejsce oferty

w rankingu ofert

1.

ABP BUS&COACH

Spółka z o.o.

Spółka Komandytowa

76-200 Słupsk ul.Kowalska 1

 

10 261 828,50 zł

60,00 pkt.

Jn.

40,00 pkt.

100,00 pkt.

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.p.

Nazwa kryterium

liczba punktów

P.1

Zabezpieczenie antykorozyjne

30

P.2

Moc silnika

20

P.3

Sposób osiągnięcia normy emisji Euro 6

20

P.4

Unifikacja silnika i pojazdu (silnik i autobus jednego producenta)

10

P.5

Zawieszenie przednie autobusu

10

P.6

Położenie silnika

10

 

III. Zamawiający, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 2) i 3) ustawy Pzp zawiadamia, że z postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia: nie wykluczono żadnego Wykonawcy oraz nie odrzucono żadnej oferty.              

                                                                                 
IV. Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, zgodnie z art. 94 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

V. Środki ochrony prawnej

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. z 2015r., poz. 2164 z późn.zm.).

 

 

Kierownik Zamawiającego

-----------------------------------

Urszula Pękala - Duda 

Wicestarosta                                                              

    

 

 

Otrzymują:

1. ABP BUS&COACH Spółka z o.o. Spółka Komandytowa 76-200 Słupsk ul. Kowalska 1

2. Strona internetowa BIP Powiatu Kluczborskiego: http://kluczbork.starostwo.nowoczesnagmina.pl/

 

Załączniki

zawiadomienie_o_wyborze_oferty_FP.272.15.2017 (160.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Malejki Anna
Data utworzenia:2017-09-07 12:05:53
Wprowadził do systemu:Malejki Anna
Data wprowadzenia:2017-09-07 12:06:09
Opublikował:Zamorowska Marta
Data publikacji:2017-09-07 13:53:23
Ostatnia zmiana:2017-09-07 13:53:38
Ilość wyświetleń:2425

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij